Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt geplaatst onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.madelonmeerbeek.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Madelon Meerbeek (ook niet via een eigen netwerk).

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen dus op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen, dan verneem ik dat graag.